• Inwestor: Asset Real Sp. z o.o.
  • Park Handlowy
  • GLA: 11000 m²
  • Kompleksowy Projekt Management