Koordynacja fazy przetargowej

  • Ustalenie potencjalnych wykonawców (akces)
  • Faza przetargowa
  • Negocjacje z wykonawcami
  • weryfikacja ofert
  • Negocjacje umowy o Generalne wykonawstwo